Vietnamská národnostní menšina

K vietnamské národnosti se podle posledního sčítání lidu v roce 2011 přihlásilo v Praze 6 313 osob.[1] Sčítání lidu, domů a bytů 2011 uvádí počet občanů ČR hlásících se k vietnamské národnosti, což je údaj zahrnující jak občany jiných zemí (cizince), tak občany ČR hlásící se k vietnamské národnosti. V případě Vietnamců se jedná o 224 občanů ČR.

Vietnamci přicházeli do tehdejšího Československa v prvé řadě za účelem studia, následně za prací. Migrace výrazně pokračovala po roce 1989 – jejich počet se od 90. let 20. století neustále zvyšoval a kulminoval v roce 2009.

Aktivity

Činnost vietnamských organizací je soustředěna zejména v lokalitě Prahy 4 – Libuš, a to díky tomu, že právě zde se nachází areál SAPA, který je největším centrem vietnamské komunity nejen v rámci České republiky, ale i Evropy. Organizace jsou zaměřeny zejména na práci v rámci vlastní komunity, ale realizují také aktivity směřující k prezentaci vietnamské kultury a jejího přiblížení majoritní společnosti. Hl. m. Praha a DNM o.p.s. komunikuje dlouhodobě s představiteli vietnamských organizací a aktuální témata týkající se vietnamské menšiny jsou projednávána zejména se zástupcem Vietnamců, který je členem Rady vlády pro národnostní menšiny.

Organizace

Van Lang – organizace sdružuje zástupce vietnamské národnostní menšiny, jejím cílem je propagace a rozvíjení kulturních aktivit a prosazování principů občanské společnosti ve vietnamské komunitě.

Svaz Vietnamců v Praze (místní organizace Svazu Vietnamců v ČR)se zaměřuje na komplexní práci v rámci vietnamské komunity (zejména v oblasti Praha – Libuš, kde sídlí), a to v prvé řadě ve vztahu k Vietnamcům, kteří nemají české občanství. Pořádá pro příslušníky vietnamské menšiny společenské a kulturní akce pro děti i dospělé.

Svaz vietnamských studentů a mládeže v ČR je zaměřen na aktivity směřující k integraci a podpoře vietnamských studentů i mládeže, k uchování a rozvíjení vietnamské kultury. 

Asociace českých občanů vietnamského původu– cílem organizace, která sdružuje zástupce vietnamské národnostní menšiny, je uchování, rozvoj a prezentace kultury a tradice vietnamské národnostní menšiny, přijímání a rozšiřování informací ve vietnamštině, vzdělávání ve vietnamštině a multikulturní výchova pro členy.

Info Dráček –cílem organizace je napomoci překlenout komunikační překážky u všech věkových kategorií a formou různých aktivit zjednodušit začlenění příslušníků vietnamské menšiny do české společnosti.


[1] Podle definitivních výsledků sčítání lidu v roce 2011 bylo v rozhodnou dobu sčítání přítomno v ČR celkem 52 612 občanů Vietnamu. 

Zveřejněno: 09.09.2020 – administrator
Vytisknout