Maďarská národnostní menšina

K maďarské národnosti v ČR se podle posledního sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo 14 672 osob, vlastní odhad zástupců menšiny je však vyšší (cca 19-20 tisíc). Významná vlna přílivu Maďarů do českých zemí se uskutečnila po 2. světové válce v rámci tzv. výměny obyvatelstva (nedobrovolné přesídlení do českého pohraničí), ale také dobrovolnou migrací (většinou do větších měst, především za studiem a za prací). Příslušníci maďarské menšiny žijí rozptýleně po celém území České republiky, největší zastoupení mají v Severočeském a Moravskoslezském kraji, v Praze, následuje kraj Plzeňský, Východočeský, Jihomoravský a Jihočeský.

Aktivity

Aktivity příslušníků maďarské národnostní menšiny v České republice organizuje zastřešující občanské sdružení Svaz Maďarů žijících v českých zemích. Nejvýznamnějším projektem této organizace jsou každoročně pořádané Dny maďarské kultury, kdy je maďarská kultura formou různých kulturních akcí prezentována v několika městech v ČR. Svaz Maďarů je také vydavatelem časopisu Prágai Tükör (Pražské zrcadlo), který vychází pětkrát ročně již od roku 1993.
Dlouhou tradici má v ČR Maďarská reformovaná církev; i v současnosti působí v Praze maďarská obec reformované církve. Také Maďaři katolického vyznání mají své pravidelné bohoslužby v maďarštině.

Z historie

Maďaři jsou v České republice jednou z nejmladších menšin. První přicházeli především do Prahy a velkých měst po vzniku Československa ze Slovenska a Zakarpatí, nejvíce jich bylo do Čech deportováno po roce 1945 kdy byli vysídlováni do Maďarska a jistá část (především odborníci) i do Čech na převýchovu. Později jim bylo umožněno vrátit se na Slovensko, ale jejich domy mezi tím buď přestaly existovat, nebo již měly nové obyvatele. Tak mnoho Maďarů zůstalo v ČR. Dnes jich zde rozptýleně žije cca deset tisíc (při sčítání se jich přihlásilo jen necelé čtyři tisíce). Většinou se do značné míry asimilovali, ale dosud mají vztah k maďarskému jazyku a kultuře. Maďarské národnostní školství nevzniklo a vzhledem k rozptýlenému osídlení ani nevznikne, ale maďarská občanská sdružení pořádají se státní podporou pro děti menšiny kurzy jazyka a prvků kultury. Maďarská menšina s podporou státu vydává Pragai Tükőr.
Zveřejněno: 09.09.2020 – administrator
Vytisknout