Rusínská národnostní menšina

Podle sčítání obyvatelstva z r. 2001 žije v ČR 1 109 osob hlásících se k rusínské národnosti. Podle kvalifikovaných odhadů je jejich počet mnohem vyšší (zhruba 10 000 osob). V ČR jsou Rusíni zastoupeni v řadě regionů; nejvíce jich je v Praze, v severních Čechách a na severní Moravě, lze je vysledovat i na střední a jižní Moravě.

Aktivity

Jde zejména o obnovu a rozvoj rusínské identity, podporu rusínských aktivit doma i v zahraničí, poznávání a studium dějin a aktuálních problémů Rusínů zvláště na někdejší Podkarpatské Rusi; Společnost přátel Podkarpatské Rusi vyvíjí kulturní, vzdělávací, ediční aj. činnost, podporuje poznávací a turistické zájezdy do regionů obývaných Rusíny, aktivně spolupracuje s organizacemi rusínských národnostních menšin v SR, Maďarsku, na Ukrajině, v Polsku, Srbsku a Černé Hoře, Chorvatsku a v USA a Kanadě aj. Soustřeďuje dokumenty, fotografie i věcné předměty z historie Rusínů. Vydává rovněž čtvrtletník Podkarpatská Rus - časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi.

Z historie

Ukrajinci a Rusíni přicházejí do českých zemí po vzniku samostatného Československa. Většinou zde studují, po studiích se zde někteří usazují na trvalo. Nedostatek pracovních příležitostí v Zakarpatí přiměl nemalý počet tamních obyvatel hledat obživu v Čechách a především na Moravě, kde se prudce rozvíjel těžký průmysl. Vznik Sovětského svazu a jeho represivní politika vůči šlechtě a buržoazií vyhání mnohé Ukrajince i Rusíny z vlasti a někteří z těchto vyhnanců nacházejí nový domov v České republice. Mezi válkami je v ČSR již tolik ukrajinských a rusínských emigrantů, že je zde možno založit se státní podporou nejen ukrajinské gymnázium, ale i univerzitu, pedagogický ústav a polytechniku. Početnost ukrajinské a rusínské menšiny se podstatně snížila v průběhu války a hlavně bezprostředně po ní. Před blížící se sovětskou armádou uprchli mnozí dále na západ, z těch kteří zůstali odvlekli mnohé sověti do Sovětského svazu. Komunistický režim dokončil zkázu zákazem všech národnostních spolků a zrušením ukrajinských národnostních škol. V současné době žije v ČR přibližně pět tisíc Ukrajinců a Rusínů. Obě skupiny užívají stejný jazyk, ale lpí na svých kulturních odlišnostech. Sdružují se do více občanských sdružení a s podporou státu pěstují svůj jazyk a kulturu. V současné době je v ČR mnoho Ukrajinců za prací, někteří zde mají dlouhodobý pobyt, oženili se zde, založili rodiny a dostali občanství. Lze očekávat, že právě touto cestou se tato menšina bude i nadále zvětšovat. Ukrajinská menšina vydává čtvrtletník Porohy.
Zveřejněno: 09.09.2020 – administrator
Vytisknout