Ruská národnostní menšina

Podle výsledků sčítání lidu domů a bytů 2001 žije v ČR 12 369 osob ruské národnosti. Zástupci ruské menšiny však počet odhadují na 16 - 20 000 osob. Geografické usídlení v ČR je celoplošné, s větší mírou koncentrace v Praze, Karlových Varech, Brně a dalších větších městech.
Rusové přišli na území dnešní České republiky ve dvacátých letech 20. stol ve velkém množství v důsledku komunistického puče v Rusku. Jen z Krymu tehdy odešlo do exilu 150 000 lidí. Druhá vlna migrace přišla o několik let později a tvořily ji většinou manželky českých studentů. Poslední vlna, početně zatím nejsilnější, se zde objevila po rozpadu SSSR. Dnes je ruskojazyčná menšina značně roztříštěná, jednotlivé skupiny si vzájemně nedůvěřují, odlišují se životními postoji, zkušenostmi a politickou orientací.

Aktivity

Společenská setkání u příležitosti významných svátků, kulturní programy (koncerty vážné hudby, autorské večery, večery poezie, výstavy výtvarného umění aj.), vydávání ruskojazyčných periodik (Ruské slovo, Vesti), vydávání děl místních ruskojazyčných autorů.

Z historie

Rusové přicházejí na Moravu a do Čech především po roce 1918. Emigranti prchající před bolševickým terorem jsou v České republice přijímáni s otevřenou náručí, jedná se především o lidi vzdělané z vyšších společenských vrstev. Také mnozí českoslovenští legionáři si z Ruska přivedli ženy. Ve dvacátých letech žilo v ČSR na 35 tisíc Rusů. Později se jejich počet začal snižovat, většinou odcházeli dále na západ, z části i do Ameriky. Válka a události po roce 1945 počet Rusů podstatně snížily. Nacisti podezírali Rusy ze spolupráce se Sovětským svazem a sověti je po válce soudili jako zrádce a mnoho jich odvlekli do Sovětského svazu. Pod komunistickou vládou to potomci ruských emigrantů neměli lehké. Jakákoliv spolková činnost jim byla zakázána a pouze povinné vyučování ruského jazyka jim umožnilo udržet si vlastní jazyk a kulturu. V tomto období mnoho českých studentů volí jako jedinou možnost zahraničního studia studium v Sovětském svazu a zde se nezřídka ožení a svého ruského partnera si přivezou domů. Tito partneři se ale ve většině případů zcela asimilovali. Po roce 1993 po odsunu sovětských vojsk přichází Rusové do ČR za prací. Také z nich mnozí získávají možnost dlouhodobého pobytu, zakládají zde rodiny a žádají o občanství. Ruská národnostní menšina se bude touto cestou nadále zvětšovat.
Zveřejněno: 09.09.2020 – administrator
Vytisknout