Rikki tikki tavi


Ruský dětský divadelní spolek úspěšně představil 22. 6. 2024 v Domě národnostních menšin Praha pohádku Rikki tikki tavi – příběh o odvážné mangustě, která zachránila rodinu před kobrami.