Provoz v DNM od 26.11.2021

Vážení přátelé,

V souladu s usnesením Vlády ČR č. 1065 ze dne 25. listopadu 2021 o vyhlášení nouzového stavu účinného od 26. listopadu 2021 00:00 hodin,

a v souladu s usnesením Vlády ČR č. 1066 ze dne 25. listopadu 2021 o přijetí krizového opatření účinného od 26. listopadu 2021 18:00 hodin,

Vám oznamuji, že naše informace o organizaci provozu v Domě národnostních menšin od 22. listopadu 2021 zůstává v platnosti.

 

Všechny tyto dokumenty přikládám v příloze pro snazší orientaci.

 

Jediné nové omezení, na které upozorňuji, je ukončení akcí do 22.00 hodin a prosím o jeho dodržování.

Krizové opatření

Nouzový stav

Zveřejněno: 29.11.2021 – Pavel Syrůček
Vytisknout