Informace v souvislosti s mimořádnými opatřeními

 

Dům národnostních menšin o.p.s., Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského  soudu v Praze,  v oddílu O, vložce číslo 635   IČ: 285 16 346

Bankovní spojení: PPF Banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, č.ú: 2010180008/6000

tel: 224 419 800, 224 419 801

email: jstedron@dnm-praha.eu,

___________________________________________________________________________

 

 

Informace v souvislosti s mimořádnými opatřeními

 

Na základě mimořádných opatření v souvislosti s nemocí COVID-19 informujeme, že v souladu s provozním řádem Domu národnostních menšin nemá žádný prostor pro akce kapacitu více než 100 osob. Je tedy na konkrétním organizátorovi akce, jestli se akce bude konat. V případě zrušení již naplánované akce nebo jiné rezervace místností prosíme o oznámení prostřednictvím rezervačního systému nebo e-mailu.

Provoz Domu národnostních menšin zůstává zachován. Prosíme o dodržování základních hygienických pravidel (splachování toalet, mytí rukou, používání kapesníků). Zároveň byli požádáni zaměstnanci správce budovy (Centra, a. s.) o zvýšenou pozornost a důslednější úklid.

 

V Praze dne 11.03.2020

 

Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D.

ředitel

Zveřejněno: 11.03.2020 – Pavel Syrůček
Vytisknout